Impuls a l'acció social

Qui som?

El 2005 diferents professionals del Treball Social, vam crear l’entitat sense afany de lucre Impuls a l’Acció Social amb la convicció de crear una nova entitat que recollís els vint anys d’experiència de treball en barris, ajuntaments i serveis socials, per seguir aportant idees, debats i propostes per a contribuir a consolidar i actualitzar permanentment l’Estat del Benestar.

El modern concepte de Treball Social sorgí a Catalunya fa més de cinquanta anys. Començà en empreses i sobretot, en barris, en l’exercici del Treball de Casos i el Treball Comunitari, que eren dues activitats complementàries. El Treball Social realitzat aleshores amb les limitacions que imposava la manca de llibertats democràtiques, fou ajut a les persones i sovint l’expressió de les seves reivindicacions en l’àmbit veïnal de les aspiracions socials, culturals i polítiques.

Amb el restabliment de les llibertats democràtiques, a partir de 1975, el Treball Social s’incorporà a l’Administració (a nivell local i nacional), comptant amb la col·laboració del naixent Tercer Sector. El Treball Social experimentà un gran creixement, però alhora, conegué el perill de la burocratització.

En aquest context de construcció de l’Estat del Benestar i d’extensió del Treball Social creiem que és necessari propiciar el debat sobre les polítiques socials i la permanent actualització del model de Serveis Socials i, no cal dir, l’aprofundiment del Treball Social.

Rosa Domènech

Rosa Domènech,
presidenta d’Impuls a l’Acció Social