Impuls a l'acció social

Fòrum
de Debat Social

El febrer de 2009 s’inicià a l’Ateneu Barcelonès el Fòrum de Debat Social que té com a objectiu l’anàlisi de grans paràmetres de l’Estat del Benestar, de les polítiques socials i la necessària actualització i impuls.

El Fòrum es reuneix mensualment i és obert a tothom. Consulta les sessions realitzades i les properes convocatòria aquí.

A l’actualitat en són promotors: Rosa Barenys, Carles Campuzano, Antoni Comín, Rosa Domènech, Esperança Esteve, Joaquim Ferrer, Rosa Maria Ferrer, Rafael Hinojosa, Joaquim Julià, Àngels Nogués, Pablo Peralta, Glòria Rubiol, Cristina Rimbau, Mariona Rull, Jordi Sabater, Joan Tatjer i Eduard Vinyamata.

Us convidem a les diferents sessions que organitzem, a participar-hi activament i a conversar amb els experts que hi intervindran. Podeu consultar la síntesi de les sessions així com les properes convocatòries aquí.

Consulteu també la programació de l’Ateneu a www.ateneubcn.org.

“L’anàlisi de grans paràmetres de l’Estat del Benestar,
de les polítiques socials
i la necessària actualització
i impuls.”